Elit Boğaziçi

Elit Boğaziçi modern ve çağı yakalayan tasarımıyla ev sahiplerine geniş ve ferah bir yaşam alanı sunmaktadır. Ankara'nın yükselen değerinde yeni ve rahat bir yaşam sürmek isteyen herkesi beklemektedir.

Pınarbaşı Mah. Beşiktaş Sok. No:17/5 Keçiören-ANKARA
Tel: 0538 681 39 43 - 0542 575 41 04

bilgi@elitbogazici.com

© 2021 Powered by Fez Digital
Konut Yapı Kooperatifi Nasıl Kurulur?

Konut Yapı Kooperatifi Nasıl Kurulur?

Konut yapı kooperatifi kurmak için, kooperatifin kurulacağı ilin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Bir kooperatifin kurulabilmesi için en az 7 ortak tarafından imzalanmış ana sözleşmenin olması ve bu ana sözleşmedeki imzaların Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylanması gerekmektedir. Yazının devamında kurulum aşamalarından ve gerekli olan işlemlerden bahsedeceğiz. Kooperatif nasıl kurulur sorusunun cevabını verdikten sonra kuruluş aşaması ve kooperatif kurarken gerekli evraklar nelerdir gibi soruların da cevaplarını bulabileceksiniz.

Konut Yapı Kooperatifi Nedir?

Konut yapı kooperatifi, ev sahibi olmak gibi ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen ve banka kredisi çekmek yerine tanıdıkları kişilerle organize olarak uygun fiyatlı evler inşa etmek için oluşturulan bir kooperatif türüdür.

Konut Yapı Kooperatifi Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Konut yapı kooperatifi kurmak için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Bu aşamaların tamamının Türk Ticaret Kanunu’nun 48. Maddesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

  • Konut yapı kooperatifinin kuruluşu, organizasyonu, muhasebe hesap planı ve belge düzeninin oluşturulması gerekmektedir.
  • Genel kurulun oluşturulması gerekir.
  • İş ve işlemleri ile ilgili rapor hazırlanması
  • İnşaat yapım dosyasının oluşturulması gerekir.

Konut Yapı Kooperatifi Gerekli Evraklar Nelerdir?

Konut yapı kooperatifi kurmak için bağlı bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.

1. İzin Dilekçesi

İzin dilekçesi kurucular adına imzalanmalıdır. Kurucular içerisinden biri ya da birkaçının imzalanması başvuru için yeterlidir.

2. Anasözleşme

Toplam 6 adet ana sözleşme gerekmektedir. Bunlardan ikisi kurucuların imzalarını taşıyan ve ticaret sicili müdürü onaylı, dördü de onaylı ana sözleşmelerin fotokopisi olacak şekilde olmalıdır.

3. Kuruluş Bilgi Formu

Bilgi formunda ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kimlik bilgilerinin olması gerekmektedir. Aynı zamanda kooperatifin unvanı, adresi ve kurucu ortak sayısı belirtilmelidir.

4. Adli Sicil Belgeleri

İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin adli sicil belgelerinin başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Nasıl Oluşur?

Konut yapı kooperatifinin yönetim kurulu için en az 3 asil üye şarttır. Asil üyelerin dışında yedek üyelerin de kooperatif ortağı olması zorunludur. Yönetim kurulunun işleyişi açısından üye sayısının tek sayı olarak olması tercih edilmesi faydalıdır. Yönetim kuruluna seçilen kişilerin, temsilcilerin isimlerini kooperatife bildirerek toplantılarda fiziken temsil edilmesini sağlarlar.

Kooperatiflerle ilgili sıkça karşılağtığımız sorular ve bunlara verdiğimiz yanıtları “Konut yapı kooperatifleri ile ilgili sık sorulan sorular” adlı makalemizde bulabilirsiniz.

Kooperatif kurulumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Ticaret bakanlığının web sitesindeki ilgili makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.