Elit Boğaziçi

Elit Boğaziçi modern ve çağı yakalayan tasarımıyla ev sahiplerine geniş ve ferah bir yaşam alanı sunmaktadır. Ankara'nın yükselen değerinde yeni ve rahat bir yaşam sürmek isteyen herkesi beklemektedir.

Pınarbaşı Mah. Beşiktaş Sok. No:17/5 Keçiören-ANKARA
Tel: 0538 681 39 43 - 0542 575 41 04

bilgi@elitbogazici.com

© 2021 Powered by Fez Digital
Konut Yapı Kooperatifi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Konut Yapı Kooperatifi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Konut Yapı Kooperatifi nedir?

Konut yapı kooperatifleri, birden fazla kişinin ev satın alabilmek için, belirli periyotlar ile ortak bir havuza taksitler halinde yatırım yapması ile gerçekleşen bir toplu konut proje sistemidir. En az 7 kişi ile kurulan konut yapı kooperatiflerinde ödemeler aylık sabit taksitler halinde olabileceği gibi, kooperatif yönetiminin belirleyeceği sisteme göre belirli periyotlar ile artış göstererek de olabilir.

Kooperatif ev almak mantıklı mıdır?

Kooperatif ev almak birçok durumda mantıklı ve avantajlıdır. Bununla ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz ‘Kooperatif ev almanın avantajları’ yazımıza göz atabilirsiniz.”

Konut yapı kooperatif hissesi devredilebilir mi?

Konut yapı kooperatiflerinin hissesi devredilebilir. Ancak kooperatif yönetimi burada özel şartlar getirebilmektedir. Kooperatif ödemelerinin başlamasından itibaren 3 ay içinde devir yapılamaz gibi belirli şartlar, yönetimin inisiyatifine kalmıştır. Böyle bir madde yoksa, hak devir işlemi yapılabilmektedir

Kooperatif yönetimi maaş alır mı?

Kooperatif yönetim kurulunun maaş alıp alamayacağı gibi konular, kanun ile belirlenmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 56.maddesinde, “Yönetim kurulu üyelerine aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz” hükmü yer almaktadır. Bu da yönetim kurulunun maaş alabileceğini göstermektedir.

Konut yapı kooperatifleri vergiden muaf mıdır?

Konut yapı kooperatifleri bazı vergilerden muaftır. Kurumlar Vergisi ile ilgili muafiyetler 2018 yılında 7061 Sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeyi bu linkte bulunan makalede bulabilirsiniz.

Kooperatif paraları vadeli hesapta ya da döviz hesabında tutulabilir mi?

Kooperatifin atıl duran parasının enflasyona karşı korunmasını sağlamak amacıyla, bu paralar vadeli hesaplarda ya da döviz hesaplarında kullanılabilir. Günümüzde ise Kur korumalı mevduat hesaplarında tutulması daha mantıklı olacaktır. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 62. Maddesi; “Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder” demesi, paranın vadeli hesapta kullanılmasını desteklemektedir.

Tüzel kişilikler kooperatif kurabilir mi?

Tüzel kişiliklerin konut yapı kooperatifi kuramaması ya da buraya ortak olmaması için bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bundan dolayı, özel idareler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişilikleri ile cemiyetler ve dernekler, kamu iktisadi teşebbüsleri, ilgilendikleri kooperatiflere ortak olabilmektedir.

Kooperatif taksit borcu ödenmezse ne olur?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında, konut kooperatiflerinde aidat ödemelerini geç yapan ortaklara gecikme bedeli yürütüleceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Fakat, kooperatif ortaklarının ödemelerini geciktirmeleri halinde Kooperatifler Kanunu’nun 23. maddesi çerçevesinde genel kurulca kararlaştırılmak kaydıyla borçlar kanununa uygun olarak gecikme faizi alınması mümkün bulunmaktadır.

Konut yapı kooperatifi kurmak için ne kadar sermaye gereklidir?

Kooperatif kurmak yüksek sermaye gerektirmeyen bir işlemdir. Sermayenin en az haddi 700 TL’dir. Dolayısıyla bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 1 pay taahhüt etmesi zorunludur. Taahhüt edilen payların en az 4’te 1’i tescilden önce, gerisi de kooperatifin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenir.

Kooperatiflerin denetimi nasıl sağlanmaktadır?

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin denetimden sorumlu bakanlıktır. Denetim esnasında, yönetim kurulunun ve genel kurulunun işlevini yapıp yapmadığı, ortaklık şartlarının yerine getirilip getirilmediği, makbuz kesilmeden para transferinin olup olmadığı, yönetim kurulu üyelerinin şahsi harcamalarının kooperatif hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı gibi hususlar öncelikli olarak denetlenmektedir.

Bu soruların haricinde çokça bize sorulan bir soru olan Kat maliki nedir? sorusunun cevabını ayrıntılı olarak verdiğimiz makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.