Elit Boğaziçi

Elit Boğaziçi modern ve çağı yakalayan tasarımıyla ev sahiplerine geniş ve ferah bir yaşam alanı sunmaktadır. Ankara'nın yükselen değerinde yeni ve rahat bir yaşam sürmek isteyen herkesi beklemektedir.

Pınarbaşı Mah. Beşiktaş Sok. No:17/5 Keçiören-ANKARA
Tel: 0538 681 39 43 - 0542 575 41 04

bilgi@elitbogazici.com

© 2021 Powered by Fez Digital
Kat Maliki Ne Demek

Kat Maliki Ne Demek

Kat maliki, yapımı tamamlanan ve içerisi oturuma hazır hale gelen binanın bağımsız bölümleri üzerindeki kat mülkiyeti hakkına sahip kişilerdir.

Kat maliki, yapımı tamamlanan ve içerisi oturuma hazır hale gelen binanın bağımsız bölümleri üzerindeki kat mülkiyeti hakkına sahip kişilerdir. Kat maliklerinin hakları, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Buna göre kat malikleri, bağımsız bölümlerinin dışında kalan ana gayrimenkulün ortak alanlarının hepsine arsa paylarındaki oran kadar sahiptirler.

Kat Malikinin Hakları Nelerdir?

Kat maliklerinin haklarına geçmeden önce, kiracıların kat maliki olmadığını söylemek gerekir. Kiracılar, belirli bir bedel ödeyerek, kat maliklerinin haklarını kullanmaktadır. Ancak orada kat malikinin hak ve sorumluluklarına sahip değillerdir.

  • Kat malikleri ana gayrimenkul üzerinde bulunan garaj, ortak bodrum kat, kömürlük, teras gibi ortak alanların kullanımına sahiptir. Kiracılarda bu alanları kullanabilmektedir. Kat Mülkiyet Kanunu’nun aksine yapılmış bir sözleşme yok ise, kat maliklerinin her biri arsa payı kadar bu ortak alanlarda hak sahibidir.
  • Kat malikleri, hem bağımsız alanları kullanırken hem de ortak alanları kullanırken birbirlerini rahatsız etmemelidir. Oluşturulan genel kat planı dahilinde, komşularının hakkında girmeden kullanım yapmalıdır.
  • Kat malikleri ana bina üzerinde yapılması gereken bakım, onarım ve tadilat işlerini yaptırmak ile sorumludur.
  • Kat malikleri kendi bağımsız bölümünde onarım ve değişiklik yapacağı zaman, bunu ana binaya zarar vermeden yapmalıdır.
  • Kat malikleri, binadaki tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı beyannamesini almadan ortak kullanım alanlarında onarım, bakım ve tesisat değişikliği yapamaz. Dış cepheleri farklı bir renkte boyatamaz.
  • Kat malikleri, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, güvenlik görevlisi gibi giderlere ve ana binanın zorunlu sigorta prim giderlerine, bakım ve onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
  • Kat malikleri söz konusu ortak giderler için üzerilerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği zaman, diğer kat malikleri ya da yönetici tarafından icra takibine maruz kalabilirler.
  • Kat mülkiyetinin yani kat malikliğinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer.

Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümleri Kullanma Sorumluluğu

Kat Malikleri, ana gayrimenkulün tapusunda mesken, ticarethane ya da iş yeri olarak gösterilen bağımsız bölümünü klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi bir müesseseye çeviremez. Ancak tapuda mesken olarak yazılan bağımsız bölümü sinema, tiyatro, kahvehane, bar, kulüp gibi eğlence ve toplantı yeri ile gıda ve beslenme yeri imalathanesi, galeri gibi bir yere çevirebilir. Burada kat maliklerinin oybirliğinin sağlanması gerekmektedir.

Dükkan Sahipleri Kat Maliki Sayılır Mı?

Ana gayrimenkul üzerinde bulunan daire, iş yeri, dükkan gibi bağımsız bölümlerin sahiplerinin tamamı kat maliki durumundadır. Dükkan ve iş yeri sahibi olan kişilerde diğer kat maliklerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Yönetici Kat Malikleri Arasından Mı Olmalı?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bina yöneticisinin nasıl seçileceği belirtilmiştir. Söz konusu kanuna göre, ana gayrimenkulün yönetimi için, kat malikleri kendi aralarından ya da dışarıdan birine yöneticilik görevi verebilirler. Bu yüzden yönetici binada oturan kat maliklerinden biri olabileceği gibi, oradaki kiracı da olabilir. Yönetici, binada oturmayan dışarıdan bir kişi de olabilir. Bunda kanuni olarak bir sakınca bulunmamaktadır. Önemli olan kat maliklerinin çoğunluğunun oyunu almaktır.